فرم ثبت نام در دوره اموزشی

مزایا شرکت در دوره :

  • می آموزیم که چگونه با استفاده از موتور قدرتمند BPMS فرایندهای سازمان را اجرا کنید
  • چطور کاغذ بازی را از کسب و کارتان حذف و فرمها را اتوماسیون کنید
  • چگونه عملکرد پرسنل را ارزیابی و راهکار بهبود عملکرد طراحی کنید
  • با خروج کارکنان از سازمان شما دانش آنها برای شما محفوظ بماند به نوعی دانش را سیستمی کنید
  • بیاموزید چگونه از عملکرد کارکنان در تمام بخش‌ها اطلاع داشته و گزارش در لحظه داشته باشید
  • هر نوع تغییری در شاخص های کلیدی سازمان از نظر شما دور نماند
پیاده سازی کسب و کار بروی نرم افزار

راهکارهای اوج

اوج متعهد به رشد کسب و کار شما است.
با ما باشید تا راه حل جذب، وفادارسازی مشتری و افزایش فروش را پیدا کنید.


درخواست دمو