دانلود رایگان کتاب 130 نکته برای فروش در سال 97 دانلود رایگان کتاب 130 نکته برای فروش در سال 97

پشتیبانی همراه

پشتیبانی همراه راه حل قابل اعتمادی است که مطابق با نیازهای کسب و کار شما پیشرفت می کند. شما می توانید روی اهداف کسب و کار خود تمرکز کنید و ما به شما اطمینان می دهیم که CRM شما به درستی کار می کند و به شما کمک می کند به تمامی خواسته های خود برسید. ما عملکرد نرم افزار اوج شما را با جلوگیری از مشکلات اساسی در عملکرد و امنیت، کافی و مناسب نگه داشته و آن را مطابق با تغییر نیازها و فرآیندهای کسب و کار تغییر می دهیم.

 • پشتیبانی همراه کسب و کار
 • ما بدون اثرگذاری بر روی فعالیت های فعلی کاربر و فرایندهای اجرایی در CRM، اصلاحاتی بر روی نرم افزار اوج شما انجام می دهیم.

 • مدیریت هزینه مناسب
 • ما می توانیم از پوشش کامل نیازهای شما در نرم افزار اوج اطمینان حاصل کنیم که باعث می شود مجبور نباشید یک تیم بزرگ جهت مدیریت نیازهای خود در خانه داشته باشید.

 • تلاش های مدیریتی حداقل شده
 • ما به طور مناسبی نیازهای کسب و کار شما را پردازش کرده و آنها را به نیازهای فنی دقیق تبدیل می کنیم و از مدیران شما یا استفاده نمی کنیم یا خیلی کم انها را درگیر می کنیم. ما از تجربه مدیریت پروژه خود برای ارائه بی درنگ تغییرات مورد نیاز سیستم، حداقل کردن تلاش های مدیریت و نظارت از طرف شما استفاده می کنیم.

 • پشتیبانی و تحول
  • ما مدیریت و پشتیبانی دائمی نرم افزار اوج شما را انجام می دهیم. ما مدیریت کاربر، مدیریت داده و غیره را انجام می دهیم تا نیاز نباشد شما این کارها را به طور روزانه انجام دهید.
  • ما عملکرد سیستم را بررسی کرده و نظارت دائمی از آن به عمل می آوریم. ما پایداری و سلامت CRM شما را با نظارت بر روی وضعیت فرایندها و توجه به معیارهای بازدارنده برای رخ دادن هر مشکلی، حفظ می کنیم.

آیا این مطلب برای شما مفید بود یا خیر ؟