کتابخانه اوج

برنامه ریزی ریزی و اجرای پروژه‌های مدیریت ارتباط با مشتریان در این کتاب استقرار صحیح مدیریت ارتباط با مشتری در قالب ۵ فاز اصلی می آموزیم.

مشاهده کتاب
کتاب الکترونیکی

پشتیبان موفقیت اوج می‌تواند به شما کمک کند تا به نرخ بازگشت سرمایه ها ROI بالاتری برسید و بیشترین بهره را از CRM اوج ببرید. ما کتاب‌های زیادی را برای خواندن و به اشتراک گذاری با شما جمع آوری کرده ایم تا ضمن مطالعه آنها و استفاده از نرم افزار CRM اوج به موفقیت برسید

کتاب مدیریت ارتباط با مشتری
مدیریت ارتباط با مشتریان
مشاهده کتاب
کتاب 130 نکته فروش
130 نکته برای فروش
مشاهده کتاب
کتاب دیدبرتر
دید برتر
مشاهده کتاب
پیاده سازی کسب و کار بروی نرم افزار

راهکارهای اوج

اوج متعهد به رشد کسب و کار شما است.
با ما باشید تا راه حل جذب، وفادارسازی مشتری و افزایش فروش را پیدا کنید.


درخواست دمو