سعادت و درآمد با مدیریت ارتباط با مشتری

در این وبینار آموزشی سعی شده است با استفاده از تجربیات مدرس در پیاده سازی CRM در بیش از ۸۰۰ کسب و کار مختلف و بیش از ۳۰۰۰ ساعت آموزش CRM؛ آشنایی با موضوع مدیریت ارتباط با مشتری بصورت عملیاتی آموزش داده شود.

وبینار
60 دقیقه

سعادت و درآمد با مدیریت ارتباط با مشتری

مدیریت ارتباط با مشتریان مفهوم یا راهبردی مستقیم در جهت تقویت ارتباط با مشتریان و به طور همزمان کاهش هزینه و افزایش بهره وری و سودآوری در کسب و کار است. یک سامانه ایده آل CRM مجموعه ای متمرکز است که کلیه منابع داده ها را تحت یک سازماندهی قرار می دهد و یک دید واقعی از اطلاعات مشتریان فراهم می کند. سیستم CRM بسیار گسرتده و با اهمیت است اما می تواند برای کسب و کارهای کوچک هم مورد استفاده قرار گیرد. همانطور که برای شرکت های بزرگ مفید است. چرا که مهم ترین هدف آن کمک به مشتریان موثر است

دوره های مرتبط

پست مرتبط وجود ندارد.

داستان موفقیت مشتریان

ببینید مشتریان چگونه از تخصص و منابع موجود اوج برای رسیدن به اهداف کسب و کار خود استفاده می کنند.

بیشتر بخوانید

راهکارهای اوج

اوج متعهد به رشد کسب و کار شما است.

با ما باشید تا راه حل جذب، وفادارسازی مشتری و افزایش فروش را پیدا کنید.

دریافت مشاوره