gif

فروش به مشتریان فعلی

 • هدفگذاری و فروش در سطح مشتری

  ابزارهای برنامه ریزی سی آر ام اوج، شما را قادر می سازد تا به واسطه فروش مجدد، کراس سلینگ و آپ سلینگ، هدف گذاری را در سطح مشتری انجام دهید. با استفاده از طبقه بندی مشتریان و برچسب قابلیت و نیز ثبت فروش های گذشته، شما قادر خواهید بود برای دورههای زمانی فروش، یعنی زمانی که انتظار می رود مشتری خریدی انجام دهد، برنامه ریزی کنید. همچنین شما می توانید با توجه به عملکرد گذشته هر مشتری، درصد مشخصی فروش به وی را هدفگذاری کنید. این شیوه برنامه ریزی برای مشتریان، به ایجاد یک فرهنگ پویای سازمانی منجر می شود که تیم های فروش را به بررسی دقیق پتانسیل و ظرفیت هر یک از مشتریان، موظف می سازد.

 • سرنخ های تکراری مشتریان

  سی آر ام اوج، به شما این امکان را میدهد که از عملکرد گذشته تیم فروش، گزارش گیری کنید و بر آن اساس، سیستمی از سرنخ های تکراری و رها شده را برای هر یک از اعضای تیم فروش تدوین کنید و آن ها را موظف به پیگیری آن نمایید. با این کار، از کار فعال و نظارت دقیق بر روی سرنخهای فروش تکراری مطمئن می شوید. هر گونه شکست در فرآیند فروش مجدد، تمرکز درون سازمانی را بر روی مهم ترین فاکتور یعنی نارضایتی و یا عدم برآورده کردن نیاز مشتریان، افزایش خواهد داد.

 • آپ سلینگ و کراس سلینگ به مشتریان موجود

  با طبقه بندی مشتریان و برچسب زنی پتانسیل آنها، میتوان احتمال آپ سلینگ و یا کراس سلینگ موفق را افزایش داد. با استفاده از قابلیت سی آر ام اوج در آنالیز پیشرفته رفتار مشتریان، این هدف امکان پذیر می شود. شما می توانید سرنخ های فروش کراس سلینگ و آپ سلینگ را در سیستم آپلود کنید و برنامه پیگیری آن را توسط تیم فروش خود، بچینید.

 • سرنخ ارجاع به مشتری

  مشتریان میتوانند منبع مهمی برای ایده گرفتن باشند. یک مشتری خشنود و راضی، می تواند بهترین تبلیغ کننده کسب و کار شما باشد. برقراری تماس یا مشتریان فعلی و درخواست معرفی کسب و کار شما به دیگران، باید همیشه در دستور کار فروشندگان شما قرار گیرد. با استفاده از سی آر ام اوج، شما می توانید استانداردهای عملکردی برای پیگیری فروش از طریق مشتریان و خروجی فعالیت های آن ها ایجاد نمایید. همچنین شما قادر خواهید بود دلایل پذیرش یا عدم پذیرش درخواست معرفی خود را از سوی مشتریان، مورد پیگیری و تجریه و تحلیل قرار دهید.

 • مشتریان هدف، سرنخ های کمپین را به دیگران ارجاع می دهند

  با استفاده از سی آر ام اوج، مدیر سازمان می تواند از طریق بخش بندی بازار و آنالیز گرایش مشتریان به یک محصول خاص، کمپین های فروش متمرکز برای مشتریان ، ایجاد نماید. در درون سی آر ام اوج، هر کمپین که شامل مشتریان، فروش مورد نظر، وظایف هر کانال و کارمندان است، می تواند آپلود شود. هر یک از این موارد در جزئیات آپلود شده، به عنوان سرنخ در نظر گرفته می شود و تیم های فروش باید اطلاعات مربوط به رویداد تماس با مشتری، نتیجه آن و دلایل موفقیت و شکست را ذکر کند.

پیاده سازی کسب و کار بروی نرم افزار

راهکارهای اوج

اوج متعهد به رشد کسب و کار شما است.
با ما باشید تا راه حل جذب، وفادارسازی مشتری و افزایش فروش را پیدا کنید.


درخواست دمو