gif

مدیریت کمپین مشتریان فروش

در سی آر ام اوج، شما می توانید با در نظر گرفتن مجموعه ای از فعالیت ها (پیشنهادهای ویژه، جشنوارههای فروش، افتتاحیه محصول) و با هدف تمرکز بر روی مشتریان و یا سرنخ های فعلی به طراحی و پیگیری کمپین های فروش بپردازید. با کمک سی آر ام اوج، شما میتوانید نمونهها و پیامهای دلخواه خود را طراحی کرده و انتشار دهید، نرخ پاسخگویی به کمپین های فروش را نظارت کنید، همزمان فعالیت های تماس یا مشتریان هدف و پاسخ آن ها به پیشنهادهای شما گزارش بگیرید و از اثربخشی کمپین و نتایج کسب و کار، گزارش های تحلیلی تهیه کنید.

 • تهیه فهرست مشتریان هدف در کمپین های فروش

  با استفاده از قابلیت سی آر ام در برچسب زنی و طبقه بندی نامحدود، شما می توانید برای هر نوع کمپین، مشتریان هدف متفاوتی را انتخاب کنید. برای مثال، اگر می خواهید به یک مشتری خاص که در طول جشنواره خریدی دارد، ارزش فوق العاده ای اختصاص دهید، می توانید این مشتریرا جدا کرده و فهرستی از کمپین های فروش را برای وی فعال نمایید.

 • تنظیم فهرستی از اقدامات و فعالیت های خاص را برای مشتریان هدف

  با استفاده از سی آر ام اوج، شما می توانید فعالیت های مشخصی را برای مشتریان خاصی برنامه ریزی کنید، به عنوان مثال:
  ارسال ایمیل های از پیش تعیین شده برای مشتریان
  تعیین قرار ملاقات پرسنل فروش با مشتریان و تهیه فهرستی از پیشنهادهای خاص
  تهیه لیستی از مشتریانی که برای ارائه محصول، به دفتر کار دعوت خواهند شد

 • شناسایی مشتریان کمپین ها و اقدامات تیم فروش

  با استفاده از سی آر ام اوج، هر مشتری که در کمپین فروش مشارکت داشته است، شناسایی شده و اطلاعات تماس وی در اختیار تیم فروش، قرار میگیرد. سپس هر فروشنده، در صندوق دریافت خود، این اطلاعات را مشاهده کرده و می تواند پیگیری مشتری را آغاز نماید.

 • ردیابی و نظارت بر گزارش فعالیت های فروشنده ها در کمپین فروش

  ماژول "ثبت فعالیت های روزانه" در سی آر ام اوج، این امکان مقایسه بین فعالیت های واقعی پرسنل فروش در کمپین های فروش را با وظایف از پیش محوله به آن ها در قبال مشتریان و ... برای شما فراهم می آورد. این قابلیت منحصر به فرد سی آر ام اوج، شما را از دیدی یکپارچه و 360درجه ای به اهداف تعیین شده، وضعیت جاری و خروجی های تعاملات با هر یک از مشتریان، برخوردار خواهد کرد. همچنین این ویژگی برای مواقعی که یک کمپین فروش، با محدودیت زمانی روبرو است و هر گونه تاخیری در تکمیل فرآیند خرید به بهره وری سازمان، لطمه بزرگی وارد می کند، بیش تر اهمیت می یابد.

 • نظارت و تجزیه و تحلیل پاسخ های مشتری نسبت به کمپین فروش

  از منظر سی آر ام اوج، هر کمپین فروش، در واقع فرصتی است برای یادگیری. ماژول های گزارش گیری و آنالیز وضعیت در سی آر ام اوج، سبب می شود تا شما با دیدی عمیق به بررسی پاسخ های مشتریان بپردازید:
  در طی کمپین، ما با چه تعداد از مشتریان توانستیم تماس داشته باشیم؟

  • چه تعداد از مشتریان، به فراخوان کمپین، پاسخ داده اند؟
  • چه تعداد از مشتریان به کمپین علاقمند نبودند و چرا؟
  • چه تعداد از مشتریان، به کمپین علاقمندی نشان دادند؟
  • فروش نهایی در نتیجه کمپین، چه میزان بوده است؟
پیاده سازی کسب و کار بروی نرم افزار

راهکارهای اوج

اوج متعهد به رشد کسب و کار شما است.
با ما باشید تا راه حل جذب، وفادارسازی مشتری و افزایش فروش را پیدا کنید.


درخواست دمو