gif

برنامه ریزی، تنظیم استانداردها و تعیین اهداف فروش

 • برنامه‌ریزی فروش، بنیان مکانیزم فروش را در کسب و کار شما است. تهیه یک برنامه دقیق و جامع، نیمی از فرآیند پیروزی است. سی آر ام اوج، برای کسب و کار شما در سطوح مختلف: فعالیت های فروش-داده ها- اقدامات- نتایج؛ برنامه ریزی می کند.

  سی آر ام اوج، یک نگرش سه بعدی از انتظارات تان به شما می دهد . بعد اول؛ شامل " داده های فروش" یا اقدامات مربوط به فروش است. برای مثال هدف گذاری برای ملاقات های حضوری ، تماس با مشتری، مخاطب های کانال ها و ... . بعد دوم، نتایج میانی (منظور نتایجی است که پس از اقدامات فروش رخ می دهند) مانند سرنخ های فروش تولید شده و یا کانال های فروش بررسی شده. بعد آخر، مربوط به "خروجی فروش ها " در دستیابی به اهداف جزئی و کلی است. برای مثال، ارزش فروش، حجم فروش، سایز تیکت فروش!.

 • کارکنان فروش و برنامه ریزی بر اساس سطح فروشندگان

  با استفاده از سی آر ام اوج، شما می توانید طرح های فروش را در کل سلسله مراتب سازمان، خلق کنید. این بدان معنی است که کسب و کار شما موظف به پی گیری برنامه ها به صورت هماهنگ و یکپارچه در همه سطوح سازمانی می شود و به این ترتیب، هماهنگی در تمامی سطوح در فروش تضمین می شود.

 • استراتژی فروش در کانال ها و برنامه کسب و کار

  کانالهای فروش درست مانند فروشندگان سازمان عمل می کنند. درآمد بسیاری شرکت ها از شبکه کانال های آن ها حاصل می شود. استفاده از ماژول برنامه ریزی سی آر ام اوج، به شما کمک می کند تا اهداف را در جهت تولید سرنخ های فروش از کانال های فروش، ارزش فروش، حجم فروش، تماس با مشتریان و ... تنظیم کنید.

 • برنامه ریزی و استراتژی فروش محصولات

  سازمان ها سودآوری فروش خود را با "آمیخته هوشمندانه محصول" مدیریت می کنند. تمرکز بر روی محصول و استراتژی فروش، سنگ بنای هر استراتژی فروش است. بنابراین، برنامه ریزی جامع در سطح محصول، نظارت دقیق بر فروش آن، توجه به سود ناخالص و سایر پارامترهای کلیدی، تضمین کننده اجرای موفق برنامه فروش خواهد بود.

 • برنامه ریزی فروش بر اساس موقعیت جغرافیایی

  با استفاده از سی آر ام اوج، برای تمامی سطوح سلسله مراتب سازمانی و در همه مناطق جغرافیایی می توانید فروش خود را برنامه ریزی نمایید. از یک اداره کوچک و محلی گرفته تا تک تک استان ها در همه نقاط کشور؛ سی آر ام اوج، فروش شما را هدفمند خواهد کرد. درست است که در اکثر موارد، اهداف مدیر هر منطقه با هدف گذاری انجام شده در آن منطقه یکسان است، اما خیلی پیش می آید که یک مدیر، مسئولیت فروش چند منطقه را همزمان بر عهده داشته باشد و یا این که اداره یک منطقه وسیع، به طور همزمان به چندین مدیر سپرده شود. در این مواقع، داشتن یک دید جامع و رویکردی هماهنگ و هم سو با اهداف کلی کسب و کار، اهمیت پررنگ تری پیدا می کند. سی آر ام اوج، این نگرش یکپارچه را در تمامی شعب و سلسله مراتب سازمانی، برای کسب و کار شما به ارمغان خواهد آورد.

 • برنامه ریزی بر اساس دوره های زمانی

  سی آر ام اوج، قادر است تا تمامی موارد و مزیت های فوق را در دوره های زمانی مشخص و از پیش برنامه ریزی شما، برای کسب و کار شما محقق کند. شما می توانید برنامه خود را به صورت هفتگی، دوهفته یک بار، ماهانه، فصلی و سالی بچینید. همچنین می توانید دوره های زمانی را بر اساس ترجیحات مشتری ( برای مثال بر اساس اوج و فرود چرخه فروش) برنامه ریزی کنید.

پیاده سازی کسب و کار بروی نرم افزار

راهکارهای اوج

اوج متعهد به رشد کسب و کار شما است.
با ما باشید تا راه حل جذب، وفادارسازی مشتری و افزایش فروش را پیدا کنید.


درخواست دمو