gif

مدیریت جریانات کاری و فرآیند فروش

سی آر ام اوج، این قابلیت را به کسب و کار شما می دهد که هر گونه جریان کاری فروش را در قالب موارد مهمی همچون تولید سرنخ از منابع جدید یا مشتریان و کانال های فعلی، تنظیم و یک جریان کاری جداگانه را در هر سطح ایجاد کنید. به بیان دیگر، شما می توانید مدیریت فرآیندهای فروش را بسته به هر کاربر و شرایط خاصی که دارد، تنظیم کنید.
در سی آر ام اوج، شما می توانید جریان های کاری منعطفی ایجاد کنید که فرآیندهای کسب و کار شما را به درستی و بهنگام منعکس میکند. فرآیند ردیابی و پیگیری سرنخ های فروش و روند تبدیل آن ها به فرصت های فروش، می تواند با توجه به نحوه عملکرد تیم فروش شما برای تنظیم گردد. در ادامه به برخی از فرآیندهای فروش که شما می توانید در سی آر ام اوج، آن را تنظیم و نظارت نمایید اشاره می شود:

 • مراحل مدیریت فرآیند فروش

  در سی آر ام اوج، شما می توانید مراحل کار پردازش سرنخ های فروش را خود طراحی کنید. شما می توانید به صورت نامحدود مراحل فرآیندهای کاری را طراحی کرده و عنوان و ترتیب آن را به دلخواه خود انتخاب نمایید. به بیان ساده تر، با استفاده از سی آر ام اوج، شما می توانید کل جریان کاری را بر اساس نیاز خود طراحی کنید.

 • سطح های چندگانه جریان کاری فروش

  سی ار ام اوج، مدیریت سازمان را نسبت به طراحی مراحل چندگانه جریان های کاری توانمند می کند، هر مرحله از فرآیندهای کاری، خود شامل چندین زیرمرحله است. سی ار ام اوج، به بهترین نحو ممکن از اجرای صحیح جریان کاری پیچیده و در هم تنیده حمایت می کند.
  برای مثال، شما ممکن است که یک فرآیند سه مرحله ای تبدیل سر نخ فروش ( جست و جوی مشتری، ارائه و دمو، مذاکره و تکمیل فروش) را طراحی کنید. سپس می توانید در مرحله مذاکره و تکمیل فروش، لایه دوم این فرآیند را اضافه کنید و مواردی مانند (مذاکره ابتدایی، مذاکره نهایی، امضای قرارداد و تحویل محصول) را تعریف کنید.
  طراحی مراحل پردازش فروش بر اساس خروجی ها و اقدامات
  در سی آر ام اوج، شما نه تنها می توانید مراحل کاری پردازش یک نخ سر نخ فروش را طراحی کنید، بلکه قادر خواهید بود در هر مرحله، خروجی های منحصر به فرد هر مرحله را به صورت دلخواه تنظیم نمایید. برای مثال، در جریان کاری مربوط به " تماس اولیه با مشتری" ، شما می توانید خروجی ها را به مواردی مانند" مشتری علاقمندی نشان نداد، مشتری نیازهایش را بیان کرد، مشتری درخواست مراجعه حضوری را دارد" دسته بندی کنید. به همین ترتیب، می توانید در قسمت مربوط به "ارائه محصول به مشتری"، خروجی های متفاوتی را تنظیم نمایید، به عنوان مثال : " مشتری درخواست ارائه نمونه آزمایشی را دارد، مشتری درباره قیمت محصول سوالاتی دارد، مشتری به یک دموی دیگر نیاز دارد". این ویژگی سی ار ام اوج، نه تنها شما را درباره سرنخ ها، بلکه درباره همه آن چه که در جریان پردازش و پی گیری سرنخ ها اتفاق می افتد، آگاه می سازد.

 • فرآیندهای کسب و کار بر اساس طبقه بندی سرنخ ها

  سی آر ام اوج، توانایی منحصر به فردی در تولید سرنخ ها بر اساس وضعیت محصول داراست. برای مثال، شما می توانید برای یک مشتری خُرد، یک فرآیند دومرحله ای تبدیل سرنخ و برای یک قرارداد فروش شرکتی، فرآیند شش مرحله ای تبدیل سرنخ ایجاد نمایید.

 • فرآیندهای کاری سرنخ فروش بر اساس آنالیز دوره عمر و رشد

  سی آر ام اوج به شما کمک می کند تا تجزیه و تحلیل عمیقی درباره آن چه که در قیف سرنخ های فروش خود می گذرد، داشته باشید و موارد اساسی و فرصت های ناب را به درستی شناسایی کنید. در سی آر ام اوج، شما می توانید مشاهده کنید که کدام مراحل، به چه دلیل از پی گیری بازمانده اند. در گام بعد، می توانید به مدیران ارشد خود درباره آن دسته از سرنخ ها که در قیف پیگیری گیر افتاده اند ( و جریان پیگیری آن ها با اخلال مواجه شده است) یادآورهایی ارسال نمایید.

پیاده سازی کسب و کار بروی نرم افزار

راهکارهای اوج

اوج متعهد به رشد کسب و کار شما است.
با ما باشید تا راه حل جذب، وفادارسازی مشتری و افزایش فروش را پیدا کنید.


درخواست دمو