gif

مدیریت قیف فروش

مدیریت قیف فروش، قلب سیستم فروش است. سی آر ام اوج، در تمامی جنبه های زیر به کسب و کار شما کمک خواهد کرد تا در مدیریت فروش به بهترین شکل ممکن پیش روید:

 • به حداکثر رساندن تولید سرنخ فروش

  سی آر ام اوج، شما را قادر می سازد که سرنخ های تولید شده از کانال های مختلفی مانند وب، ایمیل، کمپین ها، کانال ها و یا حتا ارتباطات واقعی خود را در زمان درست، پیگیری کنید. شما می توانید در مدت بسیار کوتاهی، فرمت جذب سرنخ های فروش را تنظیم کنید. نسخه موبایل سی آر ام اوج، به فروشندگان شما این امکان را می دهد که به محض تولید هر سرنخی، از آن آگاه شوند.

 • به حداکثر رساندن نرخ موفقیت سرنخ های فروش

  سی آر ام اوج، به شما اجازه می دهد تا سرنخ های فروش را به روش های متنوع، برچسب بزنید و طبقه بندی کنید. شما می توانید یک سرنخ فروش را به یک مشتری ، رویداد، کانال، کمپین، فیلد بازدید، منبع یا دیگر دسته ها، ارجاع دهید. شما می توانید وضعیت یک گفتگو و یا الگوهای گذشته آن را رصد کنید تا از تمرکز تلاش های خود بر روی نقاط بحرانی مانند کانال ها، افراد و یا منابعی که بهره وری پایینی دارند، مطمئن شوید. همچنین شما می توانید ظرفیت بالاتر و سرنخ های سخت تری را به کارکنانی که عملکردهای بهتری دارند، تخصیص دهید. شما می توانید بر روی بخش هایی که عملکرد پایین تری دارند، نظارت بیش تری اِعمال نمایید.

 • افزایش سرعت نرخ تبدیل فروش

  با بهرهگیری از پردازش سرنخ های حاصل از جریان های کاری، شما قادر خواهید بود مراحل پیگیری سرنخ را بر اساس نوع سرنخ و دینامیک کسب و کار خود، تنظیم نمایید. شما می توانید سرنخ ها را در هر مرحله کاری پیگیری کرده و افزایش دهید. همچنین شما میتوانید دلیل عدم تبدیل یا پیگیری یک سرنخ را در یک مرحله خاص، شناسایی نمایید. با ردیابی فعالیت های فروش روزانه، می توانید در هر مرحله، فعالیتهای تیم فروش خود را کنترل و تحلیل کنید. با این کار می توانید فرهنگ پویایی را در سازمان ایجاد کنید که منجر به رشد و توسعه کسب و کار شما شود.

 • افزایش کیفیت، ارزش و سودآوری سرنخ های فروش

  شما با استفاده از برچسب گذاری و طبقه بندی سرنخ های فروش، می توانید بر روی سرنخ هایی که به محصولات سودآورتر و در نتیجه ارزش بالاتری منجر میشوند، متمرکز شوید. ویژگی های برنامه ریزی فروش، شما را قادر می سازد تا بتوانید عملکرد واقعی سطح محصول و اندازه تیکتهای فروش را با فروش را با اهداف از پیش تعیین شده فروش مقایسه کنید. این کار، به تمرکز همیشگی بر روی سرنخ ها منجر می شود که پویایی و تحرک را در همه سطوح سازمان با خود به همراه دارد.

 • بهینه سازی مدیریت قیف فروش و کاهش هزینه ها

  سی آر ام اوج، این امکان را برای شما فراهم میکند که به بهترین وجه ممکن، مشتریان، کارکنان، کانالها، کمپینها و منابعی کسب و کار خود را تجزیه و تحلیل کرده و به حداکثر میزان بهرهوری دست یابید. سی آر ام هوشمند اوج به شما این امکان را میدهد که به عنوان اولویت، بر روی نقاط بحرانی که بهرهوری پایینتری دارند، کار کنید. علاوه بر این، سی آر ام اوج، اطلاعات کلیدی را در اختیار شما قرار میدهد تا آن بخش از افراد و کانالهای سیستم فروش که انتظارات را برآورده نمی سازند، شناسایی کرده و جایگزین مناسبی برای آنها بیابید و به این ترتیب کارایی سازمان شما را تضمین میکند.

پیاده سازی کسب و کار بروی نرم افزار

راهکارهای اوج

اوج متعهد به رشد کسب و کار شما است.
با ما باشید تا راه حل جذب، وفادارسازی مشتری و افزایش فروش را پیدا کنید.


درخواست دمو