gif

ایجاد نظم و ترتیب کاری در فعالیت های روزانه کارکنان فروش

اساسا فروش با پیگیری هر روز و هر هفته، نهایی می شود. جریان ورودی و منظم سرنخ های فروش و تبدیل پیوسته آن به خروجی، ضامن فروش است. سی آر ام اوج، فرمت کاری را برای مدیران و کارکنان مشخص کرده و خیال شما را از بابت جریانات کاری منظم راحت می کند.

 • ایجاد هنجارها و استانداردهای کاری برای فروشندگان و دیگر کارکنان

  با کمک سی آر ام اوج، شما می توانید هنجارهای انضباطی را حتا در جزئی ترین سطوح سازمان ایجاد کنید، که به این وسیله می توان اهداف واضحی برای پرسنل فروش تعریف کرد. به عنوان مثال، ملاقات های مورد انتظار در هر هفته، تعداد کانال های در صف انتظار تماس در هر روز، لیست مشتریان هدف در هر ماه و مواردی از این دست.

 • تعیین خط مشی های فروش برای مدیران ارشد

  استانداردهای عملکردی، به طور مداوم به مدیران شما اِعمال می شود. شما می توانید یک رویه یکسان برای همه مدیران ارشد در تمامی سطح سازمان یا در شعب شرکت، تعیین نمایید. برای مثال، تعیین ماهانه، هفتگی یا روزانه قرار ملاقات هایی که باید داشته باشند و یا بازدیدهایی که باید از کارکنان خود صورت دهند. این کار، تضمین می کند که سلسله مراتب سازمانی شما، کاملا هماهنگ عمل می کند.

 • پیروی از مدیریت فروش کارکنان

  با استفاده از ثبت و ضبط فعالیت های روزانه در سی آر ام اوج، استانداردهای عملکرد فروش، می توانند به طور خودکار ردیابی شوند. در این حالت، تمامی جلسات و اقدامات انجام شده توسط پرسنل فروش، ثبت و ضبط می گردد و می توان آن را با استانداردهای هدف مقایسه کرد.

 • راهنمای مدیریت کار روزانه

  با استفاده از سیستم مدیریت دانش سی آر ام اوج، شما می توانید به هر کارمند کمک کنید تا کتابچه راهنمای مدیریت کار روزانه خود را تدوین کند، این کتابچه می تواند شامل بهترین راه حل ها، بایدها و نبایدهای این نقش و دیگر مسائل مهم باشد.

پیاده سازی کسب و کار بروی نرم افزار

راهکارهای اوج

اوج متعهد به رشد کسب و کار شما است.
با ما باشید تا راه حل جذب، وفادارسازی مشتری و افزایش فروش را پیدا کنید.


درخواست دمو