gif

سرنخ های فروش ایجاد شده از کانالها

 • تعیین اهداف و برنامه‌ریزی برای کانالهای فروش

  شما میتوانید در سطح هر کانال، اهداف فروش را به صورت سالانه، فصلی و ماهانه تنظیم کنید. هدفگذاری را میتوان بر اساس عملکرد گذشته کانال در بخشهای تولید سرنخ فروش، نرخ تبدیل سرنخ به فرصت فروش، اندازه تیکت فروش و دیگر فاکتورها انجام داد. به این ترتیب، شما با اعتماد به نفس بیشتری، نتایج را پیش بینی خواهید کرد. با هدفگذاری، شما از تعریف صحیح انتظارات و اهداف خود از کانالهای فروش مطمئن میشوید و کارکنان شما از وظایف پیش روی خود برای هر دوره زمانی، مطلع می گردند.

 • فروشندگان و مدیریت سرنخهای تولید شده توسط کانالهای فروش

  با استفاده از ویژگی ضبط فعالیتهای فروش روزانه، مدیریت سازمان میتواند کانالهای مرتبط با فعالیتهای فروش را شناسایی و نظارت کند. برای مثال، جزئیات فعالیتهای یک فروشنده به شرح زیر، قابل دستیابی است:

  • در اولین برخورد فروشنده بایک کانال فروش خاص، چه اتفاقی افتاد؟
  • این فروشنده، از یک کانال خاص چه تعداد سرنخ را قادر بوده است شناسایی نماید؟
  • به چه دلیل انتظارات و اهداف کسب و کار، به درستی برآورده نشده است؟
  • پیگیری بعدی سرنخ، چه زمانی باید صورت گیرد؟


  ارائه بههنگام این دسته از اطلاعات، بستر هوشمندانهای را بر اساس اطلاعات روزانه برای کسب و کار شما فراهم میآورد که با کمک آن، قادر خواهید بود نسبت به کارایی کانالها و تیم فروش خود، آگاه شوید و درصدد افزایش بهرهوری سازمان برآیید.

 • گزارش‌گیری بهره وری و تحلیل کارایی اعضای شبکه فروش

  مدیریت سازمان، میتواند به تجزیه و تحلیل دقیق و گزارشگیری از عملکرد کانال، بپردازد. شما میتوانید فاکتورهای مختلف و موثر بر عملکرد را - مانند سرنخهای تولید شده توسط هر یک از کانالها در هر ماه، سرعت پیگیری یک سرنخ خاص، نسبت تبدیل سرنخ فروش به فرصت فروش، اندازه تیکتهای سرنخ فروش و بسیاری موارد دیگر- مورد بررسی قرار دهید. شما می توانید به بخش " فروش مجدد به یک مشتری معین" در کانال بروید. از گزینه "تجزیه و تحلیل دوره های زمانی" استفاده کنید، در این بخش شما می توانید سطح هماهنگی همه اعضای تیم فروش را مشاهده کنید، همچنین عوامل بر هم زننده این هماهنگی را در این بخش پیگیری نمایید. سی آر ام اوج، می تواند این امکان را برای شما فراهم کند تا سرنخ های تولید شده توسط تیم فروش را پی گیری نمایید.

 • مدیریت تماس های فروشنده ها و توزیع کنندگان

  با استفاده از سی آر ام اوج، شما می توانید برنامه زمانی مناسبی برای تماس های فروشندگان و توزیع کنندگان بچینید. یک برنامهریزی جامع و هوشمندانه، سبب خواهد شد تا کسب و کار شما نهایت استفاده را از کانال های مختلف را در کم ترین زمان ممکن ببرد، بعلاوه شما متوجه خواهید شد که کدام حوزهها نیازمند توجه بیشتر است و وضعیت کدام کانال باید پی گیری شود. هنگامی که برنامه جامع خود را طراحی کردید، میتوانید کانال های فروش را به خوبی نظارت کنید و مطمئن شوید که همه کارها به درستی پیش میروند.

 • مدیریت سرنخهای تولید شده از کانالهای فروش

  یک فروشنده معمولی، از مهارتهای پیچیده داده کاوی برخوردار نیست. با استفاده از سی آر ام اوج، شما میتوانید سرنخهای بالقوه هر کانال را شناسایی کنید. برای مثال هر فردی قادر است از گزینههایی مانند " آخرین رویداد خرید" استفاده کند و سرنخهای فروش تولید شده از یک کمپین یا پایگاه بازاریابی خاص را شناسایی کرده و آن را به کانال بفرستد تا دیگران بر روی تبدیل آن سرنخ به فرصت فروش کار کنند.

 • فروشندگان و طرف های معامله

  برای موفقیت کارشناسان شبکه فروشتان، تنها نباید به ملاقاتهای حضوری با آنها اکتفا کنید، بلکه باید در مسیر موفقیت، همراه و همپای آنها پیش روید. به این معنا که مدیر فروش باید در همه جریانهای کاری در کنار فروشندگان خود باشد، سی آر ام اوج، این امکان را به مدیران میدهد تا از شرح دقیق جزئیات و میزان اثربخشی فرآیندهای کاری فروشندگان خود، آگاهی یابند.

پیاده سازی کسب و کار بروی نرم افزار

راهکارهای اوج

اوج متعهد به رشد کسب و کار شما است.
با ما باشید تا راه حل جذب، وفادارسازی مشتری و افزایش فروش را پیدا کنید.


درخواست دمو