اوج چیست؟


نرم افزار CRM اوج؛ فراتر از یک نرم افزار برای مدیریت ارتباط با مشتری است. می توانید تمامی فعالیتهای کسب و کار را حول محور مشتری یکپارچه سازی کنید. اوج بگیرید تا با نگاهی از بالا به تمامی امور مسلط شوید، در وقت صرفه جویی کنید و با هزینه‌ای کمتر درآمد بیشتری داشته باشید

بیشتر بدانید

پایگاه دانش اوج


بهترین تصمیمات بر پایه تجربیات بیشتر است بیشتر بخوانید تا بیشتر بدانید


ورود به صفحه مقالات

کسب و کار خود را به امکانات منحصر به فرد اوج بسپاریدفروش

فروش

با پیگیری مستمر، سرعت انجام معاملات را افزایش داده و سود حاصل از فروش را افزایش دهید

بیشتر بدانید
خدمات

خدمات

با خدماتی متمایز لبخند مشتریان را به همراه داشته باشید

بیشتر بدانید
بازاریابی

بازاریابی

با مدیریت هوشمند بازاریابی هزینه کمتری پرداخت کرده و نام خود را در ذهن مشتری ماندگار کنید

بیشتر بدانید

بسته‌های نرم‌افزاری مدیریت ارتباط با مشتریان اوجمدیریت ارتباط با مشتریان

مدیریت ارتباط با مشتری

تمامی فعالیت های کسب و کار خود را حول محور مشتری یکپارچه سازی کنید

بیشتر بدانید
میزکار الکترونیکی

میزکار الکترونیکی

فراموشی را فراموش، نظم را افزایش و کاغذ را از سازمان خود حذف کنید

بیشتر بدانید
تماس پرداز

تماس پرداز

مشتری را قبل از برداشتن گوشی شناسایی و هیچ تماسی را از دست ندهید

بیشتر بدانید

داستان موفقیت مشتریان


اگر می خواهید نرم افزار CRM اوج را در عمل بشناسید داستان شرکت هایی را که اوج در رشد آنها نقش داشته است را مطالعه کنید