اوج چیست؟

نرم افزار CRM اوج؛ فراتر از یک نرم افزار برای مدیریت ارتباط با مشتری است. می توانید تمامی فعالیتهای کسب و کار را حول محور مشتری یکپارچه سازی کنید. اوج بگیرید تا با نگاهی از بالا به تمامی امور مسلط شوید، در وقت صرفه جویی کنید و با هزینه ای کمتر درآمد بیشتری داشته باشید.

پایگاه دانش اوج

پایگاه دانش اوج

بهترین تصمیمات بر پایه تجربیات بیشتر است بیشتر بخوانید تا بیشتر بدانید

پیاده سازی کسب و کار بروی نرم افزار

کسب و کار خود را به امکانات منحصر به فرد اوج بسپارید

فروش

با پیگیری مستمر، سرعت انجام معاملات را افزایش داده و سود حاصل از فروش را افزایش دهید.

خدمات

با خدماتی متمایز لبخند مشتریان را به همراه داشته باشید.

بازاریابی

با مدیریت هوشمند بازاریابی هزینه کمتری پرداخت کرده و نام خود را در ذهن مشتری ماندگار کنید.

بهره وری سازمانی

نظم سازمان خود را افزایش داده و زمان و منابع را مدیریت کنید.

مدیریت ارتباط با مشتری

تمامی فعالیت های کسب و کار خود را حول محور مشتری یکپارچه سازی کنید.

میزکار الکترونیکی

فراموشی را فراموش، نظم را افزایش و کاغذ را از سازمان خود حذف کنید.

تماس پرداز

مشتری را قبل از برداشتن گوشی شناسایی و هیچ تماسی را از دست ندهید.

داستان موفقیت مشتریان

داستان موفقیت مشتریان

اگر می خواهید نرم افزار CRM اوج را در عمل بشناسید داستان شرکت هایی را که اوج در رشد آنها نقش داشته است را مطالعه کنید