اوج چیست؟


نرم افزار CRM اوج؛ فراتر از یک نرم افزار برای مدیریت ارتباط با مشتری است. می توانید تمامی فعالیتهای کسب و کار را حول محور مشتری یکپارچه سازی کنید. اوج بگیرید تا با نگاهی از بالا به تمامی امور مسلط شوید، در وقت صرفه جویی کنید و با هزینه‌ای کمتر درآمد بیشتری داشته باشید

بیشتر بدانید

بسته‌های نرم‌افزاری مدیریت ارتباط با مشتریان اوجمدیریت ارتباط با مشتریان

مدیریت ارتباط با مشتری

تمامی فعالیت های کسب و کار خود را حول محور مشتری یکپارچه سازی کنید

بیشتر بدانید
میزکار الکترونیکی

میزکار الکترونیکی

فراموشی را فراموش، نظم را افزایش و کاغذ را از سازمان خود حذف کنید

بیشتر بدانید
تماس پرداز

تماس پرداز

مشتری را قبل از برداشتن گوشی شناسایی و هیچ تماسی را از دست ندهید

بیشتر بدانید

پایگاه دانش اوج


بهترین تصمیمات بر پایه تجربیات بیشتر است بیشتر بخوانید تا بیشتر بدانید


ورود به صفحه مقالات

با راهکارهای علمی و عملی مدیریت ارتباط با مشتریان اوج

راهکار های فروش

با پیگیری مستمر، سرعت انجام معاملات را افزایش داده و سود حاصل از فروش را افزایش دهید

مشاوره رایگان

راهکار های خدمات

با خدماتی متمایز لبخند مشتریان را به همراه داشته باشید

مشاوره رایگان

راهکار های بازاریابی

با مدیریت هوشمند بازاریابی هزینه کمتری پرداخت کرده و نام خود را در ذهن مشتری ماندگار کنید

مشاوره رایگان

پایگاه دانش

با پیگیری مستمر، سرعت انجام معاملات را افزایش داده و سود حاصل از فروش را افزایش دهید

مشاوره رایگان

کسب وکارهای بزرگ

با خدماتی متمایز لبخند مشتریان را به همراه داشته باشید

مشاوره رایگان

کسب وکارهای کوچک

با مدیریت هوشمند بازاریابی هزینه کمتری پرداخت کرده و نام خود را در ذهن مشتری ماندگار کنید

مشاوره رایگان