Support-team

برای اجرا و پیاده سازی واقعی سی ار ام اوج در کنار شما هستیم

با خدمات پشتیبانی اوج موفقیت خود را در زمینه افزایش بهروری و بهبود کسب و کار تضمین کنید

خدمات اوج

ما نیازهای شما را پیش بینی کرده‌ایم

%15

از ارزش کالا در سال، به صورت سالانه پیش پرداخت می شود

بهترین تلاش برای پاسخگویی میانگین پاسخگویی:2روزکاری

--------

--------

--------

مکان حضور در محل مشتری بدون تخفیف

--------

زمان اعزام کارشناس تا 120 ساعت

راه اندازی و نصب مجدد تا 2 بار رایگان

--------

خرید

%23

از ارزش کالا در سال، به صورت سالانه پیش پرداخت می شود

بیش ترین و بهترین تلاش ممکن میانگین پاسخگویی، 1 روزکاری مشترکین این طرح بر مشترکین طرح پایه اولویت دارند

بروز رسانی در صورت آپدیت جدید

بازرسی فنی دوره ای - 6 ماهه

امکان حضور در محل مشتری با احتساب 30% تخفیف

درخواست وبینار اختصاصی

زمان اعزام کارشناس تا 72 ساعت

راه اندازی و نصب مجدد تا 3 بار رایگان

نحوه دسترسی با تیکتینگ

خرید

%20

از ارزش کالا در سال، هر دوسال یک بار پیش پرداخت می شود

بیش ترین و بهترین تلاش ممکن میانگین پاسخگویی، 1 روزکاری مشترکین این طرح بر مشترکین طرح پایه اولویت دارند

بروز رسانی در صورت آپدیت جدید

بازرسی فنی دوره ای - 6 ماهه

امکان حضور در محل مشتری با احتساب 30% تخفیف

درخواست وبینار اختصاصی

زمان اعزام کارشناس تا 72 ساعت

راه اندازی و نصب مجدد تا 3 بار رایگان

نحوه دسترسی با تیکتینگ

خرید

%16

از ارزش کالا در سال، هر سه سال یک بار پیش پرداخت می شود

بیش ترین و بهترین تلاش ممکن میانگین پاسخگویی، 1 روزکاری مشترکین این طرح بر مشترکین طرح پایه اولویت دارند

بروز رسانی در صورت آپدیت جدید

بازرسی فنی دوره ای - 6 ماهه

امکان حضور در محل مشتری با احتساب 30% تخفیف

درخواست وبینار اختصاصی

زمان اعزام کارشناس تا 72 ساعت

راه اندازی و نصب مجدد تا 3 بار رایگان

نحوه دسترسی با تیکتینگ

خرید

نوآوری و هوشمندی در ارائه خدمات

icon

ارائه طرح‌های توانمندی سازی، افزایش بهره‌برداری از نرم‌افزار و بهبود فرایندهای کاری

icon

در دسترس بودن وافزایش سرعت پاسخگویی از طریق سیستم هاب

نیاز به اطلاعات بیشتری دارید ؟
تماس با ما